• akir Ak覺覺k

3 Dakika Bilgileri


K繹p羹kl羹 arap, Normal araba G繹re Daha m覺 abuk ak覺rkeyif Yap覺yor?

Farkl覺 g繹r羹ler de olsa k繹p羹kl羹 arab覺 (Sparkling wine), i癟erisinde karbondioksit bulunan araplar覺n gelen ad覺 olarak tan覺mlayabiliriz. B羹t羹n ampanyalar k繹p羹kl羹 arapt覺r, ancak t羹m k繹p羹kl羹 araplar ampanya deildir, diyebiliriz. Biz bu yaz覺m覺zda b繹lgeleri, 羹z羹mleri ve yap覺m metotlar覺 farkl覺 olan, ampanya, prosecco ve cavan覺n tamam覺n覺, k繹p羹kl羹 arap kapsam覺nda deerlendireceiz.

Bal覺k konumuza geri d繹nersek; k繹p羹kl羹 arap kullanan arap severler, 癟ou zaman daha 癟abuk 癟ak覺rkeyif olduklar覺n覺 s繹yl羹yorlar. Bu doru olabilir mi? K繹p羹kl羹 arab覺n etkisi normal bir araba g繹re daha m覺 fazla?

arap severler b繹yle hissettiklerini s繹ylerken asl覺nda yan覺lm覺yorlar. Arat覺rmalar da onlar覺 destekliyor. Arat覺rmalar覺n tamam覺, k繹p羹kl羹 arap i癟tikten sonra kan覺m覺zda daha y羹ksek d羹zeyde alkol tespit edildiini doruluyor.

Bilim insanlar覺, on iki g繹n羹ll羹y羹, iki gruba ay覺rarak, bir grubun normal arap, dier grubun k繹p羹kl羹 arap i癟mesini istiyorlar. Her iki grubun da kandaki alkol deerlerini 繹l癟羹l羹yor, alg覺 ve duyu testleri yap覺l覺yor. Bu testin sonu癟lar覺na g繹re k繹p羹kl羹 arap i癟enlerin kandaki alkol deerleri dier gruba k覺yasla daha y羹ksek 癟覺k覺yor. Alg覺 ve duyu testlerine g繹re de k繹p羹kl羹 arap i癟enlerin daha 癟abuk etkilendikleri belirleniyor.

Bunun nedeni ne olabilir?

Bunun nedeni, k繹p羹kl羹 araptaki karbondioksit. Karbondioksit, h羹cre zar覺m覺z覺n ge癟irgenliini art覺rarak, kan dola覺m覺n覺za daha h覺zl覺 ve daha fazla alkol aktar覺lmas覺n覺 sal覺yor.

Bonn niversitesi'nden Nikolaus Merkt'te konuyu teyit ediyor. Merkt, karbondioksitin, mide, ince ba覺rsak ve a覺z 癟eperinde ki h羹cre zarlar覺m覺z覺 uyararak alkol ge癟irgenliini art覺rabileceini ve kan dola覺m覺na daha fazla alkol aktarabileceini belirtiyor.

Peki, k羹resel k繹p羹kl羹 arap pazar覺nda neler oluyor? 2017 y覺l覺nda d羹nyada ka癟 ie k繹p羹kl羹 arap 羹retildi? Bunun ka癟 iesi t羹ketildi? Hangi 羹lke daha 癟ok 羹retti, hangi 羹lke daha 癟ok t羹ketiyor? K繹p羹kl羹 arab覺 en 癟ok ithal eden 羹lkeler hangisi? Kabaca bu verileri deerlendirelim.

2017 y覺l覺 idealwine verilerine g繹re;

 • K羹resel k繹p羹kl羹 arap pazar覺, k羹resel arap pazar覺n覺n % 10unu oluturuyor.

 • K羹resel k繹p羹kl羹 arap 羹retimi 3 milyar 240 milyon ie

 • K羹resel k繹p羹kl羹 arap t羹ketimi 3 milyar 120 milyon ie. K羹resel stoumuz yakla覺k 120 milyon ie.

 • K羹resel k繹p羹kl羹 arab覺n % 80nini Avrupa 羹lkeleri 羹retiyor. Yani Avrupa 2 milyar 600 milyon ie 羹retiyor.

 • K繹p羹kl羹 arap, % 1,9luk b羹y羹mesi ile k羹resel arap pazar覺n覺n, son 癟eyrekteki en h覺zl覺 b羹y羹yen kategorisi. 5 y覺l i癟erisinde % 5,8 daha b羹y羹yecei 繹ng繹r羹l羹yor.

 • En fazla k繹p羹kl羹 arab覺 % 22 ile 襤talya 羹retiyor, ard覺ndan % 19 ile Fransa ve % 15 ile Almanya, % 12 ile 襤spanya geliyor

 • En 癟ok k繹p羹kl羹 arap t羹keten 羹lke s覺ralamas覺 u ekilde; %17 ile birinci s覺rada Almanya var, % 16 ile ikinci s覺ra 襤talyan覺n, % 11 ile 羹癟羹nc羹 s覺ra Fransaya ait. %11 Amerika, % 10 Rusya, % 6 襤ngiltere, % 4 襤spanya, % 2 Arjantin, % 2 Avusturalya olarak s覺ralama devam ediyor.

 • K繹p羹kl羹 arap ithal eden 羹lkelerin ba覺nda Amerika ve 襤ngiltere geliyor. 癟羹nc羹 s覺rada ise Almanya var. Amerika toplam k繹p羹kl羹 arap t羹ketiminin yakla覺k % 60覺n覺, 襤ngiltere % 95ini, Almanya ise yakla覺k % 30unu ithal ediyor.

 • 襤talya ve Fransa k繹p羹kl羹 arap 羹retimin nerede ise % 90in覺 i癟 pazarda t羹ketiyor.

2017 y覺l覺 Tapdk verilerine g繹re T羹rkiye t羹ketim verileri;

 • lkemizde 639.368 litre yerli k繹p羹kl羹 arap t羹ketiliyor. Yakla覺k 852.000 ie

 • 襤thal edilen k繹p羹kl羹 arap 349.457 litre. Yakla覺k 466.000 ie

 • Yerli ve ithal toplam覺 988.825 litre. Yakla覺k 1.318.000 ie k繹p羹kl羹 arap t羹ketmiiz 2017 y覺l覺nda.

 • Toplam arap t羹ketimimizin % 1,5ini k繹p羹kl羹 arap oluturuyor.

 • 2017 y覺l覺nda 羹retim metotlar覺 羹zerinden yap覺lan bir TV d羹zenlemesi ile k繹p羹kl羹 arap t羹ketimi son 10 y覺l覺n en y羹ksek d羹zeyinde olduunu da belirtmeliyiz

K繹p羹kl羹 arap a覺rl覺kl覺 olarak bir kutlama fig羹r羹. Ancak sadece kutlama t羹ketimine indirgenemeyecek kadar 繹nemli bir arap fig羹r羹 olduunun da alt覺n覺 癟izmeliyiz. stelik kendinden 癟ok daha b羹y羹k bir pazara sahip beyaz arab覺n emojisi yokken onun emojisi var. Hem de iki tane

Kutlanacak g羹nleriniz olmas覺 dileiyle...

3 Dakika Bilgileri

Whatsapp 羹zerinden bilgi alabileceiniz bir mikro blog. Takip etmek i癟in: 0541 510 85 00 nolu telefon numaras覺n覺 kaydet, Whatsapptan bende isterim mesaj覺 yolla

#K繹p羹kl羹arap #ampanya #Cava #Prosecco

97 g繹r羹nt羹leme