top of page

Şakir Akışık

Silis Danışmanlık

Silis Danışmanlık - Satış ve Pazarlama Danışmanlığı
Silis Danışmanlık - Temel Satış Eğitimi Danışmanlığı
Silis Danışmanlık - Dijital Pazarlama Danışmalığı

Danışmanlık Konuları

Satış ve Pazarlama Danışmanlığı Kapsam Konuları

 

 1. Markaların yaratım sürecine katılım.

 2. Şirketin sektör önceliklerinin belirlenmesi.

 3. Sektör kategorilerine göre markaların satış fiyatının oluşturulması.

 4. Hedef müşteri kategorisinin belirlenmesi.

 5. Hedef kanal önceliği ve/ya kanal ağırlık tercihinin belirlenmesi.

 6. ​Şirketin dağıtım modelinin belirlenmesi ve seçilecek modelin stratejilerinin ve alt yapısının oluşturulması.

 7. Markaların kategori bazında konumlandırılması

 8. ​Yıl ve / aylar bazında şirket satış hedeflerinin oluşturulması

 9. Yıl ve / aylar bazında toplam masraflar tablosunun oluşturulması 

 10. Yıl ve / aylar bazında tahmini kar/ zarar tablosunun oluşturulması

 11. Kadro kurulacak bölgelerin belirlenmesi

 12. İhtiyaç duyulan kadroların belirlenmesi

 13. Her kademedeki işe alım görüşmelerinin yapılması ve sonuçlandırılması

 14. İhtiyaç duyulan binek ve dağıtım araçlarının (seçilecek dağıtım modeline bağlı olarak ) seçimi, satın alınması ve/ya kiralanması

 15. Bölümler (departmanlar)  arası iş akış planının ve iş takip düzeninin oluşturulması

 16. Şirket içi görev tanımları ve yetkilendirme sürecinin belirlenmesi

 17. Şirketin iletişim dilini sağlayacak bölümler (departmanlar) arası günlük, haftalık, aylık takip tablolarının oluşturulması

 18. Şirketin içeride ve dışarıda temsilini sağlayacak belge ve görsellerin belirlenmesi

 19. Yıl ve / aylar bazında satıcı  hedeflerin hazırlanması

 20. Yıl ve / aylar bazında kanal hedeflerin hazırlanması

 21. Satıcı rutlarının ve müşteri listelerinin hazırlanması

 22. Satış prim sisteminin oluşturulması

 23. Performan yönetim programının oluşturulması

 24. Pr stratejisini belirlenmesi ( Yasal izinler  çerçevesinde)

 25. İlk tanıtım, satış stratejisi ve/ya ilk kampanya kurgusunun oluşturulması

 26. Şarap tanıtım- tadım- eğitimi- seminer stratejisi

 27. Kurumsal Ticari Pazarlama stratejisi ve KTP’nın iş bölüşümü

 28. Yukarıda belirtilen mekanizmaların haftalık ve aylık takibi ve raporlama sisteminin kalıcılığının ve devamlılığının sağlanması ve ilgili konuların güncel süreç yönetimi

Sektöre Özel Temel Satış Eğitimi Kapsam Konuları

 

 1. Temel Satış Kavramları

 2. Satış Ve Satışcının Önemi

 3. Satış Mesleğinin Farklılığı

 4. Sektörün  Satış  Açısından  Farkları  Nedir?

 5. Satışçının Başlıca Görevleri

 6. Satışçı Başarı Faktörleri

 7. Türlerine Göre Satışçı Özellikleri

 8. Sektör Satıcıları Neden “Her Şeydir”

 9. Satışçının Başarısını Arttıracak Kişilik Özellikleri

 10. Mekan Analizi Neden Başarıya Götürür.

 11. Menü Analizi

 12. Satışçının Ürün Hakkında Bilmesi Gerekenler

  • Rakip Fiyat  Analizi

  • Rakip Kategori Analizi

  • Rakip Kanal Analizi

 13. Müşteriler Hakkında Bilinmesi Gerekenler

 14. Hedef Müşteri Kategorisinin Belirlenmesi

 15. Hedef Kitle Profili

 16. Hedef Kitle Önem  Unsurları

 17. Dağıtım Stratejileri

 18. Markaların Kanal Öncelik Analizi

  • On Trade

  • Off Trade

   • Zincir Mağazalar

   • Geleneksel Off Trade

  • Distribütörler

  • Toptancılar

  • Turizm

 19. Markaların Bölgesel  Öncelik  Analizi

 20. Bölgesel Özelliklere  Göre  Markaların  Konumlandırılması

 21. Üretim  Miktarına Bağlı Olarak Yerel Marka  Olma  Gücü

 22. Mevsimsel Tüketim Ritimleri

  • Metropollerde

  • Orta Şehirlerde

  • Turizm  Bölgelerinde

 23. Rut  Neden Canlı Ve Yaşayan  Bir Şeydir.

 24. Güncel Rut Güncelleme Araçları

 25. Satışçı Performansını Olumsuz Etkileyen Durumlar

 26. Doğru Soru Sorma Teknikleri

 27. Müşteriyi Doğru Dinlemenin Kuralları

 28. Satış Yöneticisinin Başlıca Sorumlulukları

 29. Satışçının Tutması Gereken Raporlar

  • ​Günlük Ziyaret Raporu

  • Haftalık Satış Raporu

  • Haftalık Tahsilat Raporu

  • Şirkete Özel Diğer Raporlama 

 30. Performans Yönetim Programı ( PYP )

  • Ciro Bazlı Prim Sistemleri

  • Miktar Bazlı Prim Sistemleri

  • Tahsilat Bazlı Prim Sistemleri

  • Diğer Performans  Özelliklerine  Göre Parametre  Oluşturma

 31. PYP Açısından Piyasa  Gerçekleri - Şirket  Gerçekleri

 32. Satışçı Yetkilendirmesi Neden  Önemlidir.

 33. Başarılı Kilit Müşteri Yönetiminin Parametreleri

Dijital Pazarlama Kapsam  Konuları

 1. SEM (Arama Motoru Pazarlaması)

 2. SEO (Arama Motoru Optimizasyonu)

 3. Website Analytics (Site Analizi)

 4. Social Media Marketing (Sosyal Medya Pazarlaması)

  • Facebook​

  • Instagram

  • Linkedin

  • Pinterest

  • Twitter

  • Google+

 5. Sektöre Özel Uygulama  Danışmanlığı

  • Vivino​

  • Wine Ring 

  • Delectable

  • Wine Searcher 

  • CellarTracker

  • Corkz

  • Hello Vino 

 6. Remarketing & Retargeting (Yeniden Pazarlama & Yeniden Hedefleme)

 7. E-mail Marketing (E-Posta Pazarlaması)

 8. Content Marketing (İçerik Pazarlama)

 9. Google Adwords Danışmanlığı

  • Hedefli reklamcılık yapmak

  • Sadece reklamınıza tıklandığında maliyet oluşması

  • Bütçe & tıklama başına maliyeti planlayabilmek

  • Adwords panelinden harcama ve gelirlerinizi detaylı ve güncel takip edebilmek

  • Panelde incelenebilecek onlarca önemli parametre sayesinde performans analizi yapabilmek

 10. Google Analytics Danışmanlığı

  • ​Siteye Trafik Sağlayan Kaynakların Takibi (UTM Tracking)
  • Onlar Parametre Sayesinde Müşteri Davranışı Analizi

  • Tüm pazarlama kanallarının Bütünleşik Analizi

  • Trafiğin & Sitenin Her Açıdan İncelenmesi

bottom of page